Brat Kapucin

Svećenik Lurundskog kruga

Description:
Bio:

O Kapucinu se zna jedino da je svećenik Lurundskog kruga, on brine o fragmentima Araluvale, te obavlja sve rituale čopora osim propovijedi koje osobno čita Hilsfrid.

Loza:

Nepoznata.

Status:

Nepoznata.

Čopor:

Lurundski krug. Nomadski čopor.

Resursi:

Nepoznati.

Brat Kapucin

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself