Corvus

Princ Coppenhagena, Čelični triumviir

Description:
Bio:

Corvus je stvoren u razdoblju 14.st., za Centurionovog sukoba s lenima Crnog Križa. Centurion je dao svoje krvi švedskom plaćeniku, te mu nadjenuo ime „Corvus“ – zrcaleći svoju namjeru da zabije klin u danska otočja kod Coppenhagena koji je dobivao na važnosti (i populaciji u to doba). Ne znajući pune implikacije politike koju je vodio njegov stvoritelj, Corvus je prihvativši svoje nove moći krenuo na jug u sukob koji će trajati 60 godina sa Sigfriedom iz Hamburga – jednog od krvnih unuka Hardestadta mlađeg. Nakon „Kielske konkorde“ iz 1423. sukob Centuriona i Hardestadta je završio. Hardestadt je prepustio Coppenhagen Centurionu, dok je Centurion dao zakletvu da on i njegov progeny neće širiti svoj utjecaj na Jutlandske burgove.

Od toga vremena Corvus je vladao Coppenhagenom kao princ u Centurionovo ime, plaćajući „željezni danak“. Corvus je opaka i tašta zvijer, držeći striktne edikte u Coppenhagenu glede prava na hranjenje i poslove s kine-om. Za Ilmarovog pohoda, udar na Coppenhagenski elizij bio je totalan. Nemajući kapaciteta za prolongiran sukob sa kamutima crne ruke (navodno i prozivajući šerifa za izdaju u vlastitom dvoru) – Corvus, ne davši otpora Sabbatu, napustio je grad u ranim 70tim kraja 20.st.

Corvus trenutno boravi u Oslu zajedno sa ostalim triumvirima, u potrazi je za saveznicima koji će mu pomoći vratiti Coppenhagen, ne prezajući pred traženjem istih i izvan Dvorova željeza.

Loza:

- Ventrue (3) (childe Enocha)

- Antonius (4) (član I.trijumvirata, uništen od strane svojih childera Caiusa i Septime)

- Caius , (5) (urotnik protiv Antoniusa, uništen od strane Enimachie u jeku IV. Križarskog pohoda)

- Centurion, sire (6) (zvan Željezni princ, vlada mnogim lenima u današnjoj Norveškoj i Danskoj, vjerojatno u torporu)

Status:

Corvus je princ u izgnanstvu.

Činjenica da je Corvus jedan od childera Centuriona svrstava ga među tzv. „Čelični trijumvirat“ – trojice Centurionovih childera koji su instrument njegove vladavine.

Domena:

Nepoznata.

Resursi:

Kao princ Coppenhagena Corvus je raspolagao sa znatnim resursima danske države, ne zna se u kojoj mjeri je zadržao tu kontrolu.

Prestacija:

Nepoznata. Pretpostavlja se minimalna prestacija izvan „Dvorova željeza“.

Corvus

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself