Lars Sachs

Nordhavnen Sydpote

Description:

Nature: Survivor
Demeanor: Conformist
Concept: Brooding presence

Attributes

Physical: Strenght 2, Dexterity 4 (Catlike Reflexes), Stamina 3
Social: Charisma 3, Manipulation 1, Appearance 4 (Dignified)
Mental: Perception 2, Intelligence 2, Wits 3

Abilities

Talents: Alertness 3, Athletics 3, Brawl 4 (Duel), Empathy 3, Intimidation 3
Skills: Etiquette 1, Drive 4 (Boats), Melee 1, Stealth 2, Survival 1
Knowledges: Technology 2, Knowledge Nautics 3

Disciplines

Presence 2, Celerity 1, Potence 1

Virtues: Conscience 3, Self-Control 4, Courage 5, Humanity 6, Willpower 8
Merits: Iron Will, Acute Vision, Languages 1 (Danish, English)
Flaws: Addiction (Tobbaco), Hatred (Child Molestors), Prey Exclusion (Children), Vengeful (Sabbat), Infamous Sire (Connor), Probationary Member (Camarilla)
Backgrounds: Generation 4, Mentor 1
Weakness: +2 DC to resist frenzy

XP

Brutto: – 0xp
Tara: – 0xp ()
Netto: – 0xp

Bio:

Prema njegovim riječima (iznuđenim pod mentalnom prinudom), Larsov život kao Coppenhagenskog lučkog radnika naglo je završio kada mu se životni put ukrstio s onim Nedžinog čopora Crne ruke. Lars je stvoren jedne kasne jesenske noći 1984., kad je povučen u hladnu vodu s palube tegljačice koju je pilotirao. U vodama se susreo sa svojim demonom, koji mu je podario novi život. Lars nije znao tko mu je mračni otac, no znao je tko mu je mučitelj – Nedža. Nedža je Larsa istodobno držao na distanci i koristio ga kao mamac ili poslove sakupljanja/održavanja krda. Nedža je imao znatan mentalan utjecaj nad Larsom, te ga je držao u blood bondu. Po uništenju Nedže saznao je da mu je stvoritelj Connor, te je bez puno izbora prešao u household Altona Warwicka.

Loza:

  • Connor (8) – uništen od strane Princa i Šerifa u Helsinkiju 1985.

Status:

Lars je bio krvni rob Crne ruke. On nije sabbat, te nije imao statusa u Sabbatu izvan Nedžinih potreba. Larsa je u zadnjim noćima uzeo pod okrilje Warwick u višestrukom kapacitetu, primarno mentora, prešutno nadzora, a ako Lars ne bude dobar dečko, neumoljivog krvnika….

Čopor:

Lars je bio rob „Volje Jalan-Ajava“, čopora Crne ruke.

Resursi:

Vjerojatno minimalni.

Lars Sachs

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself