Louie

Čudovište pod krevetom

Description:
Bio:

Louie hoda na vršcima prstiju.

Louie rijetko govori ili šapuće na uho svojeg sugovornika.

Louie poznaje krovove Stockholma, Turkua, Espaa i mračne kuteve njihovih parkova.

Koliko suza je proplakano zbog Louiea…

Loza:

Nepoznata. Iako je slabe krvi, Louie je moguće nosferatu (antitribu loze).

Status:

Nepoznat.

Čopor:

Sista ord. Nomadski čopor.

Resursi:

Nepoznati.

Louie

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself