Okovani Helveg

Hilsfridin glasnik

Description:
Bio:

Helveg je s Hilsfrid duže no što Saracen – koji je o njemu dao informacije helsinškoj Camarilli – zna. Ona ga koristi kad god želi sazvati čopore na auctoritas ritae.

Loza:

Nepoznata. Pretpostavlja se da je Gangrel (antitribu loze), moguće valkirske.

Status:

Nepoznat, izuzev činjenice da je u određenoj milosti kod Hilsfrid ukoliko ga koristi kao glasnika.

Čopor:

Lurundski krug. Nomadski čopor.

Resursi:

Nepoznati.

Okovani Helveg

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself