Peter Wessel Tordenskjold

Centurionov Major-domo, Čelični triumviir

Description:
Bio:

U 18.st., nekoliko stoljeća nakon „Kielske Konkorde“, Centurion je stvorio svojeg posljednjeg childera – upravitelja, za razdoblje mira. Među brojnim kine-om traživši kandidata, izbor je ipak pao na bon-vivanta– Petera iz njemačko-danske obitelji Wessel Tordenskjold koji je tada boravio u Hollsteinu (iskoristivši dodatnu priliku da bar malom intervencijom zadre u Hardestadtovu domenu). Centurion je Petera disciplinirao u poslušnog childera u njegovoj domeni, delegirajući mu „civilnu“ upravu nad svojim lenima i rukovođenje nezgrapnog sustava „Željeznog danka“ kojeg je Peter imao nadgledati.

Peterova prava zadaća za pretpostaviti bila je da stvori bolje kontakte s europskim camarilla dvorovima, te da bude glas na njenim konklavama (s kojih se Centurion oduvijek osjećao isključenim). Razlozi Centurionovog diplomatskog zaokreta ostaju nepoznati.

Peter pristupa svijetu noći s nonšalantnom lakoćom prirodnog diplomata. Trenutno je diplomatska ruka obrane Osla – u svemu osim titule – glasnogovornik je Dvorova željeza za modernih noći.

Loza:

- Ventrue (3) (childe Enocha)

- Antonius (4) (član I.trijumvirata, uništen od strane svojih childera Caiusa i Septime)

- Caius , (5) (urotnik protiv Antoniusa, uništen od strane Enimachie u jeku IV. Križarskog pohoda)

- Centurion, sire (6) (zvan Željezni princ, vlada mnogim lenima u današnjoj Norveškoj i Danskoj, vjerojatno u torporu)

Status:

Peter je Centurionov major-domo (senešal), te njegov lictor , kao i predsjedatelj osloanskog direktorijata.

Činjenica da je Peter jedan od childera Centuriona svrstava ga među tzv. „Čelični trijumvirat“ – trojice Centurionovih childera koji su instrument njegove vladavine. (najmlađi, s najmanje statusa među triumvirima)

Domena:

Nepoznata.

Resursi:

Pretpostavljaju se znatni resursi.

Prestacija:

Peter je nekoliko stoljeća aktivna figura na sceni noćne diplomacije europske Camarille. Pretpostavlja se značajni prestacijski kapital u široj Camarilli.

Peter Wessel Tordenskjold

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself