Sepo Tiitinen

Generalni direktor, finski SUPO

Description:

Utjecaj: Ally oooo (obavještajci,Finska)/ oo (obavještajci, Europa)/ o (obavještajci)/ ooo (pravo,Finska)

Direktni utjecaj: SUPO (generalni direktor)

Indirektni utjecaj: finska Stranka centra (prominentni član)

Bio:

Sepo je finski pravnik rodom iz zaseoka Timolana. Član je Finske stranke centra, te je stjecao svoja politička uvjerenja za vrha Kekkonenovog predsjedovanja. Svoj doktorat dobio je s područja međunarodnog prava izručenja na sveučilištu u Hamburgu. Pretpostavlja se da ima značajne političke veze u Zapadnoj Njemačkoj, uključujući i kontakte u BND-u. Kekkonen ga je, kao zlatnog stručnjaka stranke; čovjeka prije svega odanog i prema glasu koji ga prati – nepotkupljivog; postavio za generalnog direktora SUPO-a krajem 70tih. Sepo se u organizaciji operativnog djelovanja oslanja na iskustvo veterana Karrija Kauka koji je vraćen iz mirovine 1980.

Sepo Tiitinen

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself