Tag: Alastor

Results

  • Lucinde

    Lucinde je zaboravila svoje smrtno postojanje davno, fokusirajući se isključivo na dužnosti arhonta koje je naslijedila od svog oca, Severa. Od tada, ona je postala tradicionalni sljedbenik, agent mnogih Ventrue justicara, sve dok nije pala u torpor i …

All Tags