Tag: Nosferatu

Results

  • Neil

    Jedan od prikrivenih starosjedioca Helsinkija koji je „isplivao“ u lokalno kindredsko društvo nakon susreta s Kovom, mladim Gangrelom. Neil pomno pazi da njegova skrovišta i kretanja ostanu nepoznata, te iako je pokazao interes za Camarilla djelovanjem u …

All Tags