Granična policija i Carinska policija

Granična policija ima policijske moći u zonama državnih Granica, dok Carina ima policijske moći u odnošenju s ljudima i stvarima koji ulaze u Finsku. Granična policija ima ograničene moći uhićenja, te je također zadužena za potragu i spašavanje na kopnu i moru.

Sjedište: Helsinki

Organizacija: podređena Ministarstvu unutarnjih poslova, te je podijenjena na Generalno sjedište u Helsinkiju, te 4 kopnena i 2 morska distrikta; zračnu funkcionalno odijeljenu „patrolu; te Akademiju u Turku-u.

Ljudstvo: 5.000, pri mobilizaciji 19.200

Osnovni zadaci:

- održavanje integriteta granice

- kontrola graničnog prometa

- borba protiv organiziranog kriminala

Ravnatelj Policije: General pukovnik Matti Autio

Prominentni zaposlenici/službenici: 

Granična policija i Carinska policija

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself