Policija

Finska Policija je podređena Ministarstvu unutarnjih poslova, te je podijenjena u Središnji Policijski Odbor, dvije nacionalne jedinice, te 11 lokalnih policijskih uprava (PU). Unutar svake lokalne policijske uprave postoji divizija između järjestyspoliisi – redarstvene policije; te rikospoliisi – kriminalne policije.

Funkcija lokalnih PU je da održavaju opći red i mir, preveniraju zločin, istražuju zločine i druge događaje koji bi mogli ugroziti javni red i sigurnost, te da održavaju red u prometu.

Dvije nacionalne jedinice su: Policijska Akademija u Espoo-u (i kampu u Tampere-u), te SIA (Središnja istražna agencija) sa sjedištem u Helsinkiju.

Policijska Akademija provodi formalnu naobrazbu novih kadrova, te su u njenoj nadležnosti istraživanje i razvoj (nove tehnologije, protokoli i metode prevencije, analitike, istrage…).

SIA je nacionalna istražna agencija sa sjedištem u Helsinkiju čije su zadaće praćenje, istraga, borba protiv organiziranog kriminala, te obavljanje redarstva u iznimnim situacijama s kojima se redovne policijske snage ne mogu nositi.

Jedinica interventne policije (Poliisin valmiusyksikkö), kolokvijalno poznata kao Medvjeđa Grupa (Karhu-ryhmä) formalno je podređena SIA-i. Medvjeđa Grupa (Karhu-ryhmä) je specijalizirana interventna jedinica s taktičkim naoružanjem koja broji oko 90 policajaca.

Sjedište: Helsinki

Organizacija: podređena Ministarstvu unutarnjih poslova, te je podijenjena u Središnji Policijski Odbor, dvije nacionalne jedinice, te 11 lokalnih policijskih uprava (PU)

Ljudstvo: 8.200 policajaca, 90 pripadnika interventne policije

Osnovni zadaci:

- održavanje općeg reda i mira

- prevencija zločina

- provođenje istraga

- borba protiv organiziranog kriminala

- prometno redarstvo

Povjerenik Policije: Olli Urponen

Prominentni zaposlenici/službenici: 

Policija

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself