SUPO

SUPO (skraćeno od: Suojelupoliisi) je obavještajna agencija zadužena za finsku nacionalnu sigurnost. Agencija je rođena u bolovima pobjede finskih Bijelih u jeku krvavog građanskog rata 1918. Izvorno mala služba od povjerenja ureda predsjednika, SUPO je za predsjedovanja Urha Kekkonena (1956-1982.) uzgojen u pouzdanu i operativno neovisnu službu. SUPO operira unutar finskog teritorija, držeći oko na radikalnim elementima koji bi mogli ugroziti mladu državu ili se bavi pozadinskim provjerama za finski korporativni sektor.

Služba nema pravo vođenja samostalnih kriminalnih istraga, niti ima samostalni operativni tim za taktičke operacije. Ukoliko određena SUPO-va obavještajna operacija urodi plodom – generalni direktor upućuje poziv policiji da pokrene formalnu istragu.

Sjedište: Helsinki

Budžet: 42.000.000,00 FIM (oko 2.500.000,00 $)

Osoblje: 130 zaposlenih (40 agenata)

Organizacija: Mrežasta (prema operaciji), samostalni u odnosu na finski MUP

Osnovni zadaci:

- obavještajne i protuobavještajne operacije protiv opasnih elemenata (primarno: Aalandski separatisti, radikalne ljevičarske organizacije, ostaci Lapua pokreta)

- dubinske provjere i sigurnosna odobrenja za korporativni sektor

- sprečavanje industrijske špijunaže

Generalni direktor: Sepo Tiitinen

Prominentni zaposlenici: 

Sepo Tiitinen, dr.iur.

(Ally oooo(obavještajci,Finska)/oo (obavještajci, Europa)/(obavještajci)/ooo (pravo,Finska)) je finski pravnik rodom iz zaseoka Timolana. Član je Finske stranke centra, te je stjecao svoja politička uvjerenja za vrha Kekkonenovog predsjedovanja. Svoj doktorat dobio je s područja međunarodnog prava izručenja na sveučilištu u Hamburgu. Pretpostavlja se da ima značajne političke veze u Zapadnoj Njemačkoj, uključujući i kontakte u BND-u. Kekkonen ga je, kao zlatnog stručnjaka stranke; čovjeka prije svega odanog i prema glasu koji ga prati – nepotkupljivog; postavio za generalnog direktora SUPO-a krajem 70tih. Sepo se u organizaciji operativnog djelovanja oslanja na iskustvo veterana Karrija Kauka koji je vraćen iz mirovine 1980.

Ismael Lehtola

(Ally oooo (obavještajci, Finska)/Retainer ooo)) je veteran SUPO-a još od dana Valko III akcija. Ismael je iskusan agent sa velikim operativnim znanjem i kontaktima među finskim SKDL-om. Imao je određene nesuglasice sa Karrijem Kaukom nakon njegovog povratka u SUPO 1980., prvenstveno oko određenih operacija praćenja potencijalnih sovjetskih dubokih špijuna (operacija Šahovska ploča). Iskusan terenski agent i odličan stijelac.


Nadnaravni utjecaj

Callysta je uz odobrenje princa Pyotra zarila svoje kandže u SUPO. Dugo godina koristila ga je za nadgledanje i praćenje helsinške Camarille. Nakon otkriće njene izdaje i sloma prvog vala Sabat napada na grad, princ Jacob uz pomoć drugih helsinških kindreda otkrio je Callystin utjecaj u SUPO-u. Hilsfridin Sabbat, nastavio je koristiti SUPO preko Callystine veze (agent Karri Kauko). Krajem 1984. ventrue ancille Jacob, Alton Warwick, brujah Mr.T i gangrel Kova stali su na kraj sabbat korupciji u SUPO-u i (ubivši Karri Kauka između ostalog).

Sada je na helsinškoj Camarilli da ponovno uspostavi svoju kontrolu nad ovom važnom agencijom. Pitanje ostaje, koliko su agenti upleteni u operacije praćenja kindreda počeli sumnjati u "službenu priču" koju im je servirao Karri Kauko, te koliko je time potencijalno ugrožena Camarillina maskarada.

Početkom 1985. novopridošli Ventrue Alton Warwick pristupio je Ismaelu Lehtoli u namjeri da pusti korijenje utjecaja u SUPO-u.

 

 

SUPO

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself