Tomb of the Crone

Informacije o Grobnici Rugobe temelje se na saznanjima princa Jacoba. (dobivenim dominacijom Hilsfridinog Saracena)

Grobnica je predmet potrage Hilsfrid, te je moguće povezana sa Fragmentima Araluvale. Hilsfrid se povjerila Saracenu mislivši ga poslati u Veliki Novgorod, da u knjižnici Katedrale Sv. Sofije pronađe V. Kodicil Sv. Joakima Korsunjanina  – drevnog teksta koji će joj pomoći u potrazi za grobnicom. 

Saracen nije imao više saznanja o lokaciji ili prirodi grobnice.

 

Tomb of the Crone

Snovi koje nemani sanjanju Shadowself Shadowself